Policie ČR - beseda

Při besedě "Co smím?" jsme si povídali s paní policistkou o správném chování dětí.

Fotogalerie z akcí školy