Úspěchy žáků ve školním roce 2014 - 2015

I v tomto školním roce jsme se zúčastnili několika pěveckých, výtvarných a sportovních soutěží.

Celkem 11 žáků se zúčastnilo školního kola pěvecké soutěže Šumavský zvonek. Vítězové školního kola postoupili do okrskového kola ve Vimperku, které se konalo 25. 3. 2015. Zde se v kategorii 1. – 3. ročník umístil na 2. místě Prokop Fürst a na 3. místě Rozárka Fürstová, v kategorii 4. a 5. ročník na 2. místě Aneta Fleišmanová a na 3. místě Cyril Fürst.

Několik pěkných výtvarných prací jsme zaslali do soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou vyhlašuje každoročně Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice. I letos jsme byli v této soutěži úspěšní.

V okresním kole se v kategorii ZŠ 1(1. a 2. roč.) umístil na 1. místě Karel Honek, v kategorii ZŠ 2 (3. až 5. roč.) se na 1. místě umístil Prokop Fürst a na 3. místě Martin Časta.

Poté Karel a Prokop postoupili ještě do krajského kola! Zde obsadil Karel Honek v kategorii ZŠ 1 cenné 1. místo a Prokop Fürst v kategorii ZŠ 2 též krásné 3. místo. V úterý 29. září proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže na požární stanici HZS v Prachaticích, kam byli kluci pozvaní i se svými rodiči.

Při příležitosti filmového festivalu Natur Vision byla letos opět vyhlášená výtvarná soutěž Máme rádi zvířata – tentokrát na téma Ryby. Na výstavu do MěKS ve Vimperku bylo vybráno 40 nejlepších prací z mnoha základních škol i ZUŠ. Z prací našich malých výtvarníků se na výstavu dostaly ryby Víti Neužila a Prokopa Fürsta.

16.6. 2015 jsme se zúčastnili sportovního trojboje málotřídních škol v Horní Vltavici, kde si děti porovnaly síly se svými vrstevníky ze škol Strážný, Borová Lada, Horní Vltavice a Lenora.

Naši školu reprezentovali Adéla Topková a Vít Neužil (za 1.roč.), Nikola Štefková a Jan Doležal (za 2. roč.), Šárka Chudlářská a Matěj Rys (za 3. roč.), Anežka Frühaufová a David Vyskočil (za 4. roč.), Aneta Fleišmanová a Cyril Fürst (za 5.roč.).

V jednotlivých kategoriích (podle ročníků) „bodovali“ tito žáci:

 

Úspěchy žáků ve školním roce 2013 - 2014

V tomto školním roce jsme se již tradičně zúčastnili několika pěveckých, výtvarných a sportovních soutěží.

Celkem 10 žáků se zúčastnilo školního kola pěvecké soutěže Šumavský zvonek. Vítězové školního kola postoupili do okrskového kola ve Vimperku, které se konalo 26.3.2014. Zde se v kategorii 1. – 3. ročník umístil na 2. místě Prokop Fürst a v kategorii 4. a 5. ročník se na 3. místě umístili Aneta Fleišmanová a Cyril Fürst.

V květnu jsme se zapojili do výtvarné soutěže Hledá se Kašpárek, kterou vyhlásilo Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích u příležitosti 8. výročí otevření muzea. Patricie Stuchlíková získala za svůj obrázek Kašpárka ocenění, které jí bylo předáno na slavnostním odpoledni 22.5. v prachatickém muzeu.

Několik zdařilých prací jsme zaslali do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou vyhlašuje každoročně Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice. V této soutěži jsme byli velmi úspěšní. V okresním kole se v kategorii 1. – 3. ročník umístila na 1. místě Adéla Štindlová, na 2. místě Prokop Fürst a na 3.místě Lucie Hopová. V kategorii 4.– 5 roč. se na 1. místě umístil Petr Mistr a na 2. místě Michaela Kukačková. Petr Mistr poté postoupil se svojí prací do krajského kola a zde obsadil 2. místo! 24.června jsme se zúčastnili i s některými rodiči úspěšných výtvarníků slavnostního vyhlášení výsledků soutěže v Hasičské zbrojnici ve Vimperku. Po předání diplomů a pěkných cen si děti prohlédly zbrojnici, svezly se v hasičském autě a vyzkoušely si hasičskou výstroj. Vimperští hasiči pro ně připravili velmi pěkné a poučné odpoledne :-).

V červnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Máme rádi zvířata, kterou vyhlásilo Město Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu jako doprovodnou akci 7. ročníku filmového festivalu Natur Vision 2014. Soutěže se zúčastnilo 21 škol a několik set žáků. Odborná porota vybrala 10 vítězných výtvarných prací, jejichž autoři budou slavnostně oceněni na galavečeru festivalu v MěKS ve Vimperku 26.září. Velmi nás potěšilo, že se do vítězné desítky dostal náš Prokop Fürst! Dále porota vybrala dalších 30 výtvarných prací na výstavu v MěKS. Mezi autory těchto prací jsou Petr Mistr, Jan Chaloupka a Cyril Fürst.

12.6. 2014 jsme se zúčastnili sportovního trojboje málotřídních škol v Horní Vltavici, kde si děti porovnaly síly se svými vrstevníky ze škol Strážný, Borová Lada, Horní Vltavice a Lenora. Naši školu reprezentovali Nikola Štefková a Karel Honek (za 1.roč.), Šárka Chudlářská a Matěj Rys (za 2. roč.), Anežka Frühaufová a David Vyskočil (za 3. roč.), Aneta Fleišmanová a Cyril Fürst (za 4.roč.), Michaela Kukačková a Jan Chaloupka (za 5. roč.).

V jednotlivých kategoriích (podle ročníků) „bodovali“ tito žáci:

  • Karel Honek - 2.místo
  • Šárka Chudlářská - 3. místo
  • David Vyskočil - 3.místo
  • Aneta Fleišmanová - 1. místo

 

Úspěchy žáků ve školním roce 2012 - 2013

Šumavský zvonek

Okrskového kola pěvecké soutěže Šumavský zvonek se zúčastnili celkem 4 žáci. V kategorii 1. až 3. ročník se na prvních místech umístili Aneta Fleišmanová a Cyril Furst a v kategorii 4. a 5. ročník  skončila na 3. místě Nela Fleišmanová.

Požární ochrana očima dětí

(Soutěž vyhlášená Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje)

Okresní kolo:

Kategorie 1. až 3. ročník:

Matěj Rys - 1. místo
Prokop Furst - 2. místo

Kategorie 4. a 5. ročník:

Petr Mistr - 1. místo
Nela Fleišmanová - 2. místo

Máme rádi zvířata

(6. ročník výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje Město Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu)

Výtvarná práce Michaely Kukačkové (4. roč.) se dostala do první desítky vítězných prací (4. až 10. místo bez určení pořadí). Michalka byla oceněna na slavnostním galavečeru filmového festivalu v MěKS ve Vimperku.

Sportovní trojboj málotřídních škol

(Sportovní trojboj žáků málotřídních škol Borová Lada, Horní Vltavice, Lenora, Strážný a Svatá Maří)

Výsledky našich žáků v jednotlivých kategoriích:

Šárka Chudlářská, 1. roč. - 3. místo
Matěj Rys, 1. roč. - 3. místo
Aneta Fleišmanová, 3. roč. - 1. místo
Jan Chaloupka, 4. roč. - 2. místo
Nela Fleišmanová, 5. roč. - 2. místo

 

Úspěchy žáků ve školním roce 2011 - 2012

Šumavský zvonek

10 žáků se zúčastnilo školního kola pěvecké soutěže Šumavský zvonek.

V kategorii 1. – 3. ročník se na 1. místě umístila Aneta Fleišmanová, na 2. místě Cyril Furst a na 3. místě Jan Mistr a Petr Mistr. V kategorii 4. a 5. ročník se na 1. místě umístila Nela Fleišmanová, na 2. místě Martina Chvalová a na 3. místě Lenka Horelicová.

V okrskovém kole ve Vimperku se v kategorii 1. – 3. ročník umístili na 1. místě Aneta Fleišmanová a Cyril Furst a v kategorii 4. a 5. ročník na 3. místě NelaFleišmanová.

Požární ochrana očima dětí

Několik výkresů jsme zaslali do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou vyhlašuje každoročně Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice. V této soutěži jsme byli velmi úspěšní.

V okresním kole se v kategorii 1. – 3. ročník umístil na 1. místě David Vyskočil a na 2. místě Martin Časta. V kategorii 4. – 5 roč. se na 1. místě umístila Aneta Hojková.

Máme rádi zvířata

V červnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Máme rádi zvířata“(Zvířata NP Šumava), kterou vyhlásilo Město Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu a která byla doprovodnou akcí filmového festivalu Natur Vision 2012.

Nejlepší práce byly vystavené na výstavě v MěKS ve Vimperku.

Naši školu zde reprezentovaly práce Davida Vyskočila, Jana Mistra, Anety Hojkové a Josefa Zátky.

Sportovní trojboj málotřídních škol

12.6. 2012 jsme se zúčastnili sportovního trojboje málotřídních škol v Horní Vltavici, kde si děti s chutí porovnaly síly se svými vrstevníky ze škol Strážný, Borová Lada, Horní Vltavice a Lenora.

Za naši školu bojovali Anežka Fruhaufová a David Vyskočil (za 1. roč.), Aneta Fleišmanová a Cyril Furst (za 2.roč.), Patricie Stuchlíková a Petr Mistr (za 3. roč.), Nela Fleišmanová a Petr Podlešák (za 4.roč.), Lenka Horelicová a Martina Chvalová (za 5.roč.).

Výsledky našich žáků v jednotlivých kategoriích:

3. místo - Anežka Fruhaufová
1. místo - David Vyskočil
1. místo - Aneta Fleišmanová
3. místo - Patricie Stuchlíková
2. místo - Nela Fleišmanová
3. místo - Petr Podlešák
1. místo - Martina Chvalová
3. místo - Lenka Horelicová (v kategorii chlapců)

 

Úspěchy žáků ve školním roce 2010 - 2011

Znaky měst a obcí z odpadových materiálů – 2. místo v krajském kole

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili výtvarné soutěže Znaky měst a obcí z odpadových materiálů, kterou uspořádala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM v rámci kampaně zaměřené na třídění odpadů. Do soutěže bylo zasláno celkem 1 025 znaků z celé ČR. V oblastním kole jsme získali se znakem obce Svatá Maří 1. místo a v krajském kole jsme se umístili na 2. místě.

Dne 9.12.2010 jsme byli na slavnostním předávání cen v kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích. Poté byl náš znak vystavený na celostátní výstavě konané u příležitosti veletrhu GO a REGIONTOUR 2011 v Brně. Po skončení výstavy se vrátil „domů“ a nyní zdobí prostory Obecního úřadu Svatá Maří.

Galerie fotografií všech vyrobených znaků je umístěna na www.znakymestaobci.cz . Jedná se o největší galerii znaků měst a obcí vytvořenou z odpadových materiálů a byla zapsaná do České knihy rekordů III.

          

Další fotky z této akce můžete shlédnout v naší fotogalerii.

Šumavský zvonek

V okrskovém kole této pěvecké soutěže se v kategorii 3.-5. ročník na 3. místě umístila Petra Neužilová.

Požární ochrana očima dětí

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice i v tomto roce vyhlásil výtvarnou soutěž PO očima dětí, do které jsme zaslali několik prací našich žáků.

Okresní kolo:

Kategorie 1.-3. ročník:
1.místo – Patricie Stuchlíková

Kategorie 4.-5. ročník:
1.místo – Tomáš Rouče
2. místo – Lenka Horelicová
3.místo – Andrea Lašáková

Máme rádi zvířata

Výtvarná soutěž v rámci filmového festivalu NaturVision ve Vimperku.
Nejlepší práce soutěže byly tentokrát vystavené na výstavě v hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku.
Naši školu zde reprezentovaly obrázky Tomáše Roučeho, Andrejky Lašákové a Michalky Kukačkové.

Sportovní trojboj málotřídních škol

14.6.2011 jsme se zúčastnili sportovního trojboje málotřídních škol v Horní Vltavici, kde si  poměřili síly žáci ze škol Horní Vltavice, Borová Lada, Lenora, Strážný a Svatá Maří.
V jednotlivých věkových kategoriích se naši sportovci umístili takto:

1. místo - Aneta Fleišmanová
1. místo - Nela Fleišmanová
1. místo - Martina Chvalová
2. místo - Petra Neužilová
2. místo - Lenka Horelicová (v kategorii chlapců)
3. místo - Petr Podlešák
3. místo - Andrea Lašáková (v kategorii chlapců)

         

Další fotky z této akce můžete shlédnout v naší fotogalerii.


Úspěchy žáků ve školním roce 2009 - 2010

Máme rádi zvířata

Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Máme rádi zvířata – Evropská zvířata, kterou vyhlásilo Město Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu. Do soutěže bylo přihlášeno přes 300 výtvarných prací z celé ČR.

Na 1. místě se umístil náš Tomáš Rouče ze 4. ročníku a několik dalších žáků naší školy se umístilo na 11. - 50. místě. Byli to: Andrea Lašáková, Petra Neužilová a Nela Fleišmanová. 50 nejlepších prací bylo vystaveno v MěKS ve Vimperku.

Tomáš Rouče byl jako vítěz celé soutěže pozván do MěKS Vimperk na slavnostní společenský večer, který se konal na závěr FF NaturVision a na němž došlo k předání cen účastníkům soutěže.

         

Další fotky z této akce můžete shlédnout v naší fotogalerii.

Požární ochrana očima dětí

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice i v tomto roce vyhlásil výtvarnou soutěž PO očima dětí, do které jsme zaslali několik prací našich žáků. Naši žáci se umístili v okresním i krajském kole.

Okresní kolo:

Kategorie 1.-3.ročník:
1. místo – Lenka Horelicová

Kategorie 4.-5.ročník:
2. místo – Tomáš Rouče

Krajské kolo:

Kategorie 4.-5.ročník:
3. místo – Tomáš Rouče

Šumavský zvonek (pěvecká soutěž)

Okrskové kolo:
1. místo - Petra Neužilová

Okresní kolo:
3. místo - Petra Neužilová

Sportovní trojboj málotřídních škol

10. 6. 2010 jsme se zúčastnili sportovního trojboje málotřídních škol v Horní Vltavici, kde si  poměřili síly žáci ze škol Horní Vltavice, Borová Lada, Lenora, Strážný a Svatá Maří.

V jednotlivých věkových kategoriích se naši sportovci umístili takto:

2. místo - Patricie Stuchlíková
2. místo - Nela Fleimanová
2. místo - Lenka Horelicová
2. místo - Andrea Lašáková