Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

Počet podaných žádostí: 8 z toho žádostí o odklad povinné ŠD: 3 Počet přijatých dětí: 5 Seznam dětí přijatých do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025: uchazeč            výsledek 1pd/2024           přijat 2pd/2024           přijat 3pd/2024           přijat 3pd/2024           přijat …

Guči mezi námi

V pátek 1.března nám zpříjemnil den výukový program „Bezpečný pes“. Do školy za zámi dorazila paní Cirkovská, sympatická cvičitelka psů z kynologického servisu, se svým čtyřnohým kamarádem Gučim. Učila děti, jak se mají bezpečně chovat při setkání s cizím psem. Zároveň předvedla, jak vzorně je Guči vycvičený a vychovaný pes. Zcela poslouchá svoji paničku a reaguje na všechny pokyny. Program …

Výběrové řízení – ředitelka školy

Obec Svatá Maří ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění a v souladu s § 3 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Svatá …

První převánoční trhy se vydařily :-)

V pátek 24.11. se konaly naše první předvánoční trhy a s radostí můžeme zkonstatovat, že se vydařily. Návštěvníci si koupili hodně rukodělných výrobků, zároveň se mohli občerstvit čajem a napečenými dobrotami. Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili nás. Získaný finanční obnos bude věnovaný samozřejmě dětem :-).

Princezny prvňačky

Naše tři malé princezny, které letos nastoupily v ryze holčičí sestavě do prvního ročníku, dělají velké pokroky :-). Naučily se už několik písmenek, čtou slabiky a jednoduchá slova. Některá písmenka už umí psát a také se naučily několik říkanek. Rovněž v matematice se jim daří, počítají moc dobře. Tak princezny naše, jen tak dál!

Vyrábíme ježky

V rámci pracovní výchovy vyráběli naši čtvrťáci a páťáci krásné dřevěné ježky. Dřevěný korpus namalovali a pomocí hřebíků a kladívka ježkům vytvořili pořádné bodliny! Škola se sice otřásala v základech, ale za výsledek ten rachot stál :-). Ježci mohou sloužit třeba jako těžítka nebo jako podzimní dekorace bytu či zahrady.

Nová cvičebna

Od září tohoto školního roku probíhají naše hodiny tělesné výchovy v krásné nové cvičebně. Vznikla spojením a rekonstrukcí původní malé cvičebny a jedné místnosti školní družiny. Konečně se všichni mohou pořádně rozběhnout a zacvičit si 🙂 ! Cvičebna slouží i dětem z mateřské školky a je využívaná holčičkami z tanečního kroužku Tanečky, který vedou paní Petra Matějková a Tereza Vyskočilová. Z nové cvičebny máme všichni …

Ukliďme Česko

V sobotu 1. dubna 2023 se děti z naší školy opět zapojily do celostátního projektu Ukliďme Česko. Hned ráno jsme se shromáždili před budovou školy a rozdělili se na 3 skupiny. Posilou nám bylo několik rodičů i sourozenci našich žáků, takže vytvořené týmy byly početné. Protože se jedná o projekt, kdy pomáháme přírodě zbavit se odpadků, vyfasovali jsme od pana …