Z historie školy

Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří je dvoutřídní základní škola s 1. až 5. postupným ročníkem a jednou třídou mateřské školy. Existence školy v obci má bohatou minulost, neboť jednotřídní škola zde byla založena již v roce 1735 a s různými přestávkami (několikeré vyhoření, válečná léta…) zde fungovala až do roku 1977, kdy byla pro nedostatek žáků uzavřena a v její budově byla umístěna mateřská škola.

Novodobá historie školy se začala psát v roce 1991, kdy došlo k jejímu znovuotevření. Do lavic 1. ročníku tehdy zasedlo 7 prvňáků.

Ve školním roce 1993/94 byla otevřena 2. školní třída. Počet žáků vzrůstal, a tak došlo v roce 1995 k přístavbě další školní třídy. V letech 1995 až 2003 navštěvovali školu žáci 1. až 4. ročníku, ve školním roce 2003/04 byl otevřen i 5. ročník a od tohoto roku má škola trvale 5 ročníků ve dvou třídách.

1.1.2003 vstoupila škola do právní subjektivity a byla spojena do jednoho subjektu s mateřskou školou. Součástmi subjektu jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.
Základní škola, mateřská škola a školní družina sídlí ve společné budově na adrese Svatá Maří 2, školní jídelna je umístěna v Domě s pečovatelskou službou ve Svaté Maří.

Původní stará budova školy byla a je zřizovatelem průběžně rekonstruována. Došlo k vybudování nového sociálního zařízení (2007) a k vybavení školní zahrady novými houpačkami, velkým pískovištěm a dřevěným altánem pro děti (2008 a 2009). V roce 2010 byla vyměněna všechna okna a vstupní dveře a zrekonstruována počítačová učebna. V letech 2011 až 2013 byl pořízen nový kotel na tuhá paliva, došlo k zateplení stropů ve třídách a k výměně osvětlení. V roce 2015 byla opravena fasáda školní budovy, třída MŠ byla vybavena novým nábytkem a na školní zahradu byla pořízena nová herní sestava. V následujících letech byly také školní třídy vybaveny novým nábytkem, lavicemi, linem a byly zde osazeny nové dveře. V roce 2018 prošla rekonstrukcí kuchyňka a jídelna mateřské školy. Kuchyňka byla zvětšena na úkor bývalého malého kabinetu a byla sem pořízena nová kuchyňská linka a úložné skříně na učební pomůcky.

K největším stavebním zásahům došlo v roce 2021, kdy obec získala dotaci na přístavbu budovy pro mateřskou školu. Došlo ke zbourání části původní budovy (počítačová učebna, kotelna, garáž) a ke zbudování nové mateřské školy. Prostory, které byly dříve využívané mateřskou školou, připadly nyní základní škole a školní družině. Z bývalé třídy MŠ vznikla nová školní třída, která je zároveň vybavena jako počítačová učebna.

Zatím posledním stavebním přínosem pro naši školu je zbrusu nová cvičebna a moderní sociální zařízení. Obě akce proběhly velmi rychle během prázdnin 2023 a všichni z nich máme velkou radost.

Naše škola poskytuje základy vzdělání a výchovy. Není úzce zaměřena, vytváří dobré studijní podmínky pro všechny děti. Zvláštní péče je věnována žákům talentovaným i žákům se specifickými potřebami. Máme radost, že se našim žákům vesměs dobře daří na druhých stupních škol, kam od nás přestupují do 6. ročníku nebo do primy gymnázia.

Ve školním roce 2023/2024 naši školu navštěvuje 23 žáků.

 

Zaměstnanci školy

Ředitelka: Mgr. Gaudníková Renata

Zástupce ředitele pro MŠ: Bc. Jaroslava Bednářová Hopová

Základní škola:
Mgr. Gaudníková Renata, tř. učitelka I.třídy
Mgr. Hradecká Jindřiška, tř. učitelka II.třídy
Mgr. Hrunková Lenka, učitelka
Šimůnková Renata, asistentka pedagoga

Mateřská škola:
Bc. Bednářová – Hopová Jaroslava, učitelka MŠ
Mgr. Tůmová Jana, učitelka MŠ
Matějková Petra DiS, učitelka MŠ

Školní družina:
Bc. Bednářová – Hopová Jaroslava, vychovatelka ŠD
Mgr. Tůmová Jana, vychovatelka ŠD
Matějková Petra DiS, vychovatelka ŠD

Provozní pracovníci:
Becková Marcela, účetní
Ciprová Miroslava, vedoucí školní jídelny, kuchařka
Jandová Helena, kuchařka
Matoušková Pavlína, školnice, kuchařka
Ing. Šípková Ivana, mzdová účetní
Topková Pavlína, uklízečka