Z historie školy

Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří je dvoutřídní základní škola s 1. až 5. postupným ročníkem a jednou třídou mateřské školy. Existence školy v obci má bohatou minulost, neboť jednotřídní škola zde byla založena již v roce 1735 a s různými přestávkami (několikeré vyhoření, válečná léta…) zde fungovala až do roku 1977, kdy byla pro nedostatek žáků uzavřena a v její budově byla umístěna mateřská škola.

Novodobá historie školy se začala psát v roce 1991, kdy došlo k jejímu znovuotevření. Do lavic 1. ročníku tehdy zasedlo 7 prvňáků.

Ve školním roce 1993/94 byla otevřena 2. školní třída. Počet žáků vzrůstal, a tak došlo v roce 1995 k přístavbě další školní třídy. V letech 1995 až 2003 navštěvovali školu žáci 1. až 4. ročníku, ve školním roce 2003/04 byl otevřen i 5. ročník a od tohoto roku má škola trvale 5 ročníků ve dvou třídách.

1.1.2003 vstoupila škola do právní subjektivity a byla spojena do jednoho subjektu s mateřskou školou. Součástmi subjektu jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.
Základní škola, mateřská škola a školní družina sídlí ve společné budově na adrese Svatá Maří 2, školní jídelna je umístěna v Domě s pečovatelskou službou ve Svaté Maří.

Škola poskytuje základy vzdělání a výchovy. Není úzce zaměřena, vytváří dobré studijní podmínky pro všechny. Zvláštní péče je věnována žákům talentovaným i žákům se specifickými potřebami.

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje základní školu 30 žáků a mateřskou školu 19 dětí.

 

Zaměstnanci školy

Ředitelka: Mgr. Gaudníková Renata

Základní škola:
Mgr. Gaudníková Renata, tř. učitelka I.třídy
Mgr. Hradecká Jindřiška, tř. učitelka II.třídy
Mgr. Hrunková Lenka, učitelka
Mgr. Dana Nedvědová, asistentka pedagoga

Mateřská škola:
Bc. Bednářová - Hopová Jaroslava, vedoucí učitelka MŠ
Mgr. Tůmová Jana, učitelka MŠ
Petra Matějková DiS, učitelka MŠ

Školní družina:
Bc. Bednářová - Hopová Jaroslava, vedoucí vychovatelka ŠD
Mgr. Tůmová Jana, vychovatelka ŠD
Petra Matějková DiS, vychovatelka ŠD

Provozní pracovníci:
Matoušková Pavlína, školnice
Ciprová Miroslava, vedoucí ŠJ
Jandová Helena, kuchařka

Vedení účetnictví školy:
Ing. Šípková Ivana, zpracování mezd
Becková Marcela, účetní