Úspěchy žáků ve školním roce 2022/2023

V tomto školním roce se opět rozběhly různé soutěže, které byly v covidové době pozastaveny. Některých z nich jsme se zúčastnili a naše děti nás vzorně reprezentovaly na okresní i krajské úrovni.

Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023 – výtvarná část

OKRESNÍ KOLO:

 • MŠ – Kategorie M 1: Bohumil Hlinka – 3.místo
 • MŠ – Kategorie M 2: Anna Hlinková – 2.místo
 • ZŠ – Kategorie ZŠ 1: Antonín Lácha – 1.místo
 • ZŠ – Kategorie ZŠ 1: Martin Albrech – 3.místo
 • ZŠ – Kategorie ZŠ 2: Tereza Vyskočilová – 1.místo

KRAJSKÉ KOLO:

 • MŠ – Kategorie M 1: Bohumil Hlinka – 2.místo
 • MŠ – Kategorie M 2: Anna Hlinková – 2.místo
 • ZŠ – Kategorie ZŠ 1: Martin Albrecht – 1.místo
 • ZŠ – Kategorie ZŠ 1: Antonín Lácha – 3.místo
 • ZŠ – Kategorie ZŠ 2: Tereza Vyskočilová – 2.místo

Matematický klokan 2023

Z celkového počtu 688 řešitelů kategorie Klokánek v okrese Prachatice se na celkovém 2. místě umístil náš Vojtěch Zoch z 5.ročníku.

Moc gratulujeme!

 

Úspěchy žáků ve školním roce 2014 – 2015

I v tomto školním roce jsme se zúčastnili několika pěveckých, výtvarných a sportovních soutěží.

Celkem 11 žáků se zúčastnilo školního kola pěvecké soutěže Šumavský zvonek. Vítězové školního kola postoupili do okrskového kola ve Vimperku, které se konalo 25. 3. 2015. Zde se v kategorii 1. – 3. ročník umístil na 2. místě Prokop Fürst a na 3. místě Rozárka Fürstová, v kategorii 4. a 5. ročník na 2. místě Aneta Fleišmanová a na 3. místě Cyril Fürst.

Několik pěkných výtvarných prací jsme zaslali do soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou vyhlašuje každoročně Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice. I letos jsme byli v této soutěži úspěšní.

V okresním kole se v kategorii ZŠ 1(1. a 2. roč.) umístil na 1. místě Karel Honek, v kategorii ZŠ 2 (3. až 5. roč.) se na 1. místě umístil Prokop Fürst a na 3. místě Martin Časta.

Poté Karel a Prokop postoupili ještě do krajského kola! Zde obsadil Karel Honek v kategorii ZŠ 1 cenné 1. místo a Prokop Fürst v kategorii ZŠ 2 též krásné 3. místo. V úterý 29. září proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže na požární stanici HZS v Prachaticích, kam byli kluci pozvaní i se svými rodiči.

Při příležitosti filmového festivalu Natur Vision byla letos opět vyhlášená výtvarná soutěž Máme rádi zvířata – tentokrát na téma Ryby. Na výstavu do MěKS ve Vimperku bylo vybráno 40 nejlepších prací z mnoha základních škol i ZUŠ. Z prací našich malých výtvarníků se na výstavu dostaly ryby Víti Neužila a Prokopa Fürsta.

16.6. 2015 jsme se zúčastnili sportovního trojboje málotřídních škol v Horní Vltavici, kde si děti porovnaly síly se svými vrstevníky ze škol Strážný, Borová Lada, Horní Vltavice a Lenora.

Naši školu reprezentovali Adéla Topková a Vít Neužil (za 1.roč.), Nikola Štefková a Jan Doležal (za 2. roč.), Šárka Chudlářská a Matěj Rys (za 3. roč.), Anežka Frühaufová a David Vyskočil (za 4. roč.), Aneta Fleišmanová a Cyril Fürst (za 5.roč.).

V jednotlivých kategoriích (podle ročníků) „bodovali“ tito žáci:

 • Vítek Neužil – 1. místo
 • Šárka Chudlářská – 3. místo
 • David Vyskočil – 2. místo
 • Aneta Fleišmanová – 1. místo

 

Úspěchy žáků ve školním roce 2013 – 2014

V tomto školním roce jsme se již tradičně zúčastnili několika pěveckých, výtvarných a sportovních soutěží.

Celkem 10 žáků se zúčastnilo školního kola pěvecké soutěže Šumavský zvonek. Vítězové školního kola postoupili do okrskového kola ve Vimperku, které se konalo 26.3.2014. Zde se v kategorii 1. – 3. ročník umístil na 2. místě Prokop Fürst a v kategorii 4. a 5. ročník se na 3. místě umístili Aneta Fleišmanová a Cyril Fürst.

V květnu jsme se zapojili do výtvarné soutěže Hledá se Kašpárek, kterou vyhlásilo Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích u příležitosti 8. výročí otevření muzea. Patricie Stuchlíková získala za svůj obrázek Kašpárka ocenění, které jí bylo předáno na slavnostním odpoledni 22.5. v prachatickém muzeu.

Několik zdařilých prací jsme zaslali do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou vyhlašuje každoročně Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice. V této soutěži jsme byli velmi úspěšní. V okresním kole se v kategorii 1. – 3. ročník umístila na 1. místě Adéla Štindlová, na 2. místě Prokop Fürst a na 3.místě Lucie Hopová. V kategorii 4.– 5 roč. se na 1. místě umístil Petr Mistr a na 2. místě Michaela Kukačková. Petr Mistr poté postoupil se svojí prací do krajského kola a zde obsadil 2. místo! 24.června jsme se zúčastnili i s některými rodiči úspěšných výtvarníků slavnostního vyhlášení výsledků soutěže v Hasičské zbrojnici ve Vimperku. Po předání diplomů a pěkných cen si děti prohlédly zbrojnici, svezly se v hasičském autě a vyzkoušely si hasičskou výstroj. Vimperští hasiči pro ně připravili velmi pěkné a poučné odpoledne :-).

V červnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Máme rádi zvířata, kterou vyhlásilo Město Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu jako doprovodnou akci 7. ročníku filmového festivalu Natur Vision 2014. Soutěže se zúčastnilo 21 škol a několik set žáků. Odborná porota vybrala 10 vítězných výtvarných prací, jejichž autoři budou slavnostně oceněni na galavečeru festivalu v MěKS ve Vimperku 26.září. Velmi nás potěšilo, že se do vítězné desítky dostal náš Prokop Fürst! Dále porota vybrala dalších 30 výtvarných prací na výstavu v MěKS. Mezi autory těchto prací jsou Petr Mistr, Jan Chaloupka a Cyril Fürst.

12.6. 2014 jsme se zúčastnili sportovního trojboje málotřídních škol v Horní Vltavici, kde si děti porovnaly síly se svými vrstevníky ze škol Strážný, Borová Lada, Horní Vltavice a Lenora. Naši školu reprezentovali Nikola Štefková a Karel Honek (za 1.roč.), Šárka Chudlářská a Matěj Rys (za 2. roč.), Anežka Frühaufová a David Vyskočil (za 3. roč.), Aneta Fleišmanová a Cyril Fürst (za 4.roč.), Michaela Kukačková a Jan Chaloupka (za 5. roč.).

V jednotlivých kategoriích (podle ročníků) „bodovali“ tito žáci:

 • Karel Honek – 2.místo
 • Šárka Chudlářská – 3. místo
 • David Vyskočil – 3.místo
 • Aneta Fleišmanová – 1. místo

 

Úspěchy žáků ve školním roce 2012 – 2013

Šumavský zvonek

Okrskového kola pěvecké soutěže Šumavský zvonek se zúčastnili celkem 4 žáci. V kategorii 1. až 3. ročník se na prvních místech umístili Aneta Fleišmanová a Cyril Furst a v kategorii 4. a 5. ročník  skončila na 3. místě Nela Fleišmanová.

Požární ochrana očima dětí

(Soutěž vyhlášená Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje)

Okresní kolo:

Kategorie 1. až 3. ročník:

Matěj Rys – 1. místo
Prokop Furst – 2. místo

Kategorie 4. a 5. ročník:

Petr Mistr – 1. místo
Nela Fleišmanová – 2. místo

Máme rádi zvířata

(6. ročník výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje Město Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu)

Výtvarná práce Michaely Kukačkové (4. roč.) se dostala do první desítky vítězných prací (4. až 10. místo bez určení pořadí). Michalka byla oceněna na slavnostním galavečeru filmového festivalu v MěKS ve Vimperku.

Sportovní trojboj málotřídních škol

(Sportovní trojboj žáků málotřídních škol Borová Lada, Horní Vltavice, Lenora, Strážný a Svatá Maří)

Výsledky našich žáků v jednotlivých kategoriích:

Šárka Chudlářská, 1. roč. – 3. místo
Matěj Rys, 1. roč. – 3. místo
Aneta Fleišmanová, 3. roč. – 1. místo
Jan Chaloupka, 4. roč. – 2. místo
Nela Fleišmanová, 5. roč. – 2. místo

 

Úspěchy žáků ve školním roce 2011 – 2012

Šumavský zvonek

10 žáků se zúčastnilo školního kola pěvecké soutěže Šumavský zvonek.

V kategorii 1. – 3. ročník se na 1. místě umístila Aneta Fleišmanová, na 2. místě Cyril Furst a na 3. místě Jan Mistr a Petr Mistr. V kategorii 4. a 5. ročník se na 1. místě umístila Nela Fleišmanová, na 2. místě Martina Chvalová a na 3. místě Lenka Horelicová.

V okrskovém kole ve Vimperku se v kategorii 1. – 3. ročník umístili na 1. místě Aneta Fleišmanová a Cyril Furst a v kategorii 4. a 5. ročník na 3. místě NelaFleišmanová.

Požární ochrana očima dětí

Několik výkresů jsme zaslali do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou vyhlašuje každoročně Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice. V této soutěži jsme byli velmi úspěšní.

V okresním kole se v kategorii 1. – 3. ročník umístil na 1. místě David Vyskočil a na 2. místě Martin Časta. V kategorii 4. – 5 roč. se na 1. místě umístila Aneta Hojková.

Máme rádi zvířata

V červnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Máme rádi zvířata“(Zvířata NP Šumava), kterou vyhlásilo Město Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu a která byla doprovodnou akcí filmového festivalu Natur Vision 2012.

Nejlepší práce byly vystavené na výstavě v MěKS ve Vimperku.

Naši školu zde reprezentovaly práce Davida Vyskočila, Jana Mistra, Anety Hojkové a Josefa Zátky.

Sportovní trojboj málotřídních škol

12.6. 2012 jsme se zúčastnili sportovního trojboje málotřídních škol v Horní Vltavici, kde si děti s chutí porovnaly síly se svými vrstevníky ze škol Strážný, Borová Lada, Horní Vltavice a Lenora.

Za naši školu bojovali Anežka Fruhaufová a David Vyskočil (za 1. roč.), Aneta Fleišmanová a Cyril Furst (za 2.roč.), Patricie Stuchlíková a Petr Mistr (za 3. roč.), Nela Fleišmanová a Petr Podlešák (za 4.roč.), Lenka Horelicová a Martina Chvalová (za 5.roč.).

Výsledky našich žáků v jednotlivých kategoriích:

3. místo – Anežka Fruhaufová
1. místo – David Vyskočil
1. místo – Aneta Fleišmanová
3. místo – Patricie Stuchlíková
2. místo – Nela Fleišmanová
3. místo – Petr Podlešák
1. místo – Martina Chvalová
3. místo – Lenka Horelicová (v kategorii chlapců)