Školní kroužky v roce 2023/24

Internetový kroužek: Středa 13.15 – 14.00 hod
Keramický kroužek: Úterý 14.15 – 15.00 hod
Keramický kroužek 2: Úterý 15.00 – 15.45 hod

Doučování

I.třída: Pondělí  13.15 – 14.00 hod
II.třída: Čtvrtek 14.00 – 14.45 hod

 

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2023/2024

Počet podaných žádostí: 6
z toho žádostí o odklad povinné ŠD: 3

Počet přijatých dětí: 3

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2023/2024:

uchazeč            výsledek
1pd/2023           přijat
2pd/2023           přijat
3pd/2023           přijat

1opd/2023         odklad o 1 rok
2opd/2023         odklad o 1 rok
3opd/2023         odklad o 1 rok

Ve Svaté Maří 24.4.2023, Mgr. Renata Gaudníková