První převánoční trhy se vydařily :-)

V pátek 24.11. se konaly naše první předvánoční trhy a s radostí můžeme zkonstatovat, že se vydařily. Návštěvníci si koupili hodně rukodělných výrobků, zároveň se mohli občerstvit čajem a napečenými dobrotami. Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili nás. Získaný finanční obnos bude věnovaný samozřejmě dětem :-).