Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

Počet podaných žádostí: 8
z toho žádostí o odklad povinné ŠD: 3

Počet přijatých dětí: 5

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025:

uchazeč            výsledek
1pd/2024           přijat
2pd/2024           přijat
3pd/2024           přijat
3pd/2024           přijat
3pd/2024           přijat

1opd/2024         odklad o 1 rok
2opd/2024         odklad o 1 rok
3opd/2024         odklad o 1 rok

Ve Svaté Maří 22.4.2024, Mgr. Renata Gaudníková